a

🇺🇸 English version

Back to the officeSmart and Safe

Att ta ansvar för en trygg och smidig återgång till kontoret har aldrig varit viktigare. Eller enklare. Med Senion at Work skapar du en smartare och säkrare arbetsplats på ett par minuter.

En säker återgång till kontoret

När coronapandemin gradvis går från en akut fas till ett normalläge är en säker återgång till kontoret en prioritet för många företag.

Undersökningar visar att anställda tycker hemkontoret är effektivt men både tråkigt och ensamt och vill tillbaka till kontoret så länge det är säkert. Med Senion at Work kan du göra återgången smidig och säker.

a

Vår lösning för en säker återgång till kontoret

Senion at Work hjälper till med en säker återgång till kontoret för den enskilde anställde och organisationen genom kommunikation och förståelse över lokalanvändningen.

Byggnadsanvändning

Förståelsen över lokalanvändning gör det enkelt för företaget att följa upp sina planer och justera efter behov.
Läs mer ➜

Skräddarsydd kommunikation med anställda

Kommunikationen uppmuntrar ett säkert beteende och gör att det känns säkert för den anställde.
Läs mer ➜

Förstå hur kontoret används

Genom att samla in data på hur lokalen används och analysera den ges svaret på många viktiga frågor för att hantera en säker återgång. Hur många personer är på kontoret? Städar vi på rätt platser? Sprider vi ut oss på rätt sätt? Hur många personer har använt mötesrummen?

Hur det fungerar

Rita virtuella zoner

Dela in kontoret i virtuella zoner för både rum och andra ytor. En virtuell zon är helt oberoende av hårdvara, kan vara liten eller stor och begränsas inte av väggar, möbler eller hårdvara.

Mät in- och utpassager

Senion at Work registrerar anonymt in- och utpassager ur zonerna. Datan är en tidsstämpel och ett slumpmässigt id.

Garanterad anonymitet

Den insamlade datan är helt anonym och det går inte att följa vilken ID som var vem.

Visualisera och förmedla data

Den insamlade datan kan enkelt aggregeras och delas med olika intressenter i kontoret. Heatmaps för att förbättra städningen, visa nuläget på skärmar för de anställda eller följ upp att återgången går säkert i rapporter.

a

‘Puffa’ anställda för ett säkert beteende

Kort information som är relevant efter mottagarens situation mottas väl. Senion at Work möjliggör tvåvägskommunikation direkt mellan ansvariga och den enskilde medarbetaren på kontoret, direkt i situationen.

Blog-inlägg Nudging – för ett smartare kontor

Skräddarsydd information

Relevant information efter var och när på arbetsplatsen användaren är.

  • Vid ankomst till kontoret
  • När man kommer till eller lämnar mötesrum
  • I lunchrummet eller kafeterian

Förstärk ett säkert beteende

Uppmuntra och förstärk ett säkert beteende i kontoret genom att göra det lätt att göra rätt.

  • Påminn att boka större rum än vad som behövs
  • Föreslå rum på samma våningsplan för att slippa hissen
  • Föreslå rum som har använts minst
  • Påminn om att tvätta händerna efter mötet

Insikter: C19 och arbetet

Arbetet och arbetsplatsen kommer påverkas och förändras av Covid-19 och hemarbetet. Vi undersöker och publicerar regelbundet insikter om det nya normalläget och hur det kan hanteras.

LinkedIn Följ oss för att hänga med!

Klicka för att förstora.

Looking for a safe return to the office?

Senion at Work is a smart office solution that help companies improve the workplace and save time and energy for employees!